Skriv jer op til 2018

Vi er i fuld gang med at planlægge Hvad er vigtigt for dig?-dagen 2018.

Ønsker du som en af de første at få besked, når vi har nyt om dagen, så kan du tilmelde dig her. Bemærk det er IKKE en tilmelding til selve dagen, men blot en tilkendegivelse af, at du ønsker mere information.

Tryk her for at komme på listen

Oplevelser og erfaringer fra dagen

Engagementet og ideerne på årets Hvad er vigtigt for dig?-dag den 6. juni har været meget imponerende. Vi har modtaget mange gode tilbagemeldinger med rørende historier om den forskel, det lille spørgsmål har gjort for borgere rundt omkring i landet, og gode ideer til hvordan personalet har grebet dagen an.
Se et udvalg her og lad dig inspirere.

Billede

Hvad er vigtigt for dig?-dag 2017

“Hvad er vigtigt for dig?” Tirsdag den 6. juni stiller danske sundhedsprofessionelle dette spørgsmål til patienter, beboere, klienter, brugere og borgere. Anledningen er den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag, som markeres over hele verden.

Dagen er vigtig, fordi vi ved, at inddragelse helt konkret kan skabe bedre resultater for den enkelte borger – og at det næsten altid skaber større tilfredshed. På Hvad er vigtigt for dig?-dagen får personalet mulighed for at markere, at det, der er vigtigt for patienten og borgeren, også er vigtigt for dem. Når man spørger “Hvad er vigtigt for dig?” i stedet for “Hvad er der i vejen med dig?”, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som en hel person – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

Personalet spørger selvfølgelig, fordi de gerne vil vide, hvad der er vigtigt for den enkelte. Med den viden kan de nemlig tilrettelægge behandlingsforløbet, så det tager udgangspunkt i patientens eller borgerens vaner, behov og ønsker. Personalet kan bruge erfaringer fra Hvad er vigtigt for dig?-dagen efterfølgende. “Øvelsen” kan få effekt ud over selve dagen og give et andet perspektiv på hverdagen. Det oplevede personalet på Holbæk Sygehus, som var med sidste år:

“Vi blev mere bevidste om, at det, der er vigtigt for patienten, ikke altid er det samme, som vi har fokus på”, siger sygeplejerske Diana Ahlquist.

Deltagelse i dagen kan være et bidrag til en god inddragelsespolitik i sundhedsvæsenet, og helt konkret kan dagen være med til at sende et vigtigt signal til borgerne, skabe nye indsigter og større patienttilfredshed.

TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed stiller materialer gratis til rådighed. Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig længere nede på siden her via linket under “Kampagnepakke”.

Læs også: Holbæk Sygehus spurgte: “Hvad er vigtigt for dig?”

Billede

Spørg, lyt og reflektér

Hvad indebærer dagen for dig?
Deltagelse i dagen handler om at spørge, lytte og reflektere. På denne dag øver vi os i at være endnu mere nærværende, i at stille anderledes spørgsmål, end vi plejer, med udgangspunkt i borgernes behov, ønsker og håb – og overvejer, hvilke effekter det har.

Spørgsmålet “Hvad er vigtigt for dig?” kan stilles på mange måder. Fx:
• Hvilke ting er vigtige for dig for øjeblikket?
• Hvad vil du gerne have ud af besøget her i dag?
• Kan jeg gøre noget særligt for dig i dag?
• Hvad er det, der gør en dag god for dig?
• Er der noget vigtigt, jeg ikke har spurgt dig om?

Du lytter ikke kun med ørerne
Vær opmærksom på, at du signalerer opmærksomhed med hele kroppen. Når du har øjenkontakt, nikker med hovedet og læner dig fremover, viser du den anden, at du er interesseret i det, han eller hun fortæller dig. Hvad er vigtigt for dig?-dagen er en mulighed for at tænke over, hvor godt man egentlig lytter til andre.
• Lyt med et åbent sind.
• Gentag hvad du har hørt, for at sikre at du har forstået det, den anden sagde, korrekt.

Evaluér dagen sammen med kolleger
Reflektér over de samtaler du har haft i løbet af dagen. Helst sammen med kolleger.
• Hvem talte du med?
• Hvordan føltes det?
• Hvad skete der?
• Hvad ændrede sig som følge af samtalen?
• Er der noget, du/I vil gøre anderledes fremover?

Ovenstående spørgsmål får man i printvenlig udgave, når man tilmelder sig dagen. Den kan også hentes her.

Vi vil meget gerne høre om dine oplevelser og erfaringer med dagen. Send et lille skriv og eventuelt et billede eller film optaget med din mobiltelefon til info@hejsundhedsvaesen.dk

Billede

Kampagnepakke

TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed stiller materialer til rådighed.
Kampagnepakken består af:

A. Kommunikationsmaterialer om dagen (leveres også via e-mail ved tilmelding):
· PowerPoint til information om dagen på fællesmøder – Hent den her
· A4ark med ideer og inspiration til personalet – Hent det her

B. Trykte materialer til brug op til – og på – selve dagen:
· Plakater til væggene (oplysning om dagen til borgere) – Se den her
· Postkort (som patienter og personale kan skrive vigtige ting ned på) – Se det her
· Badges (til brug på selv dagen på personalets kitler) – Se den her

Tilmelding inden 7. april – trykte materialer afsendes fra trykkeriet 28. april.
Tilmelding inden 8. Maj – trykte materialer afsendes fra trykkeriet 22. maj.

Der er lukket for tilmelding til dagen her på siden. Men det skal ikke forhindre jer i at deltage i dagen med egne materialer.

Hvad er formålet?

Hvad er vigtigt for dig?-dagen forstærker en udvikling, som allerede er godt på vej i sundhedsvæsenet. Et større fokus på inddragelse og på det, der er vigtigt – ikke for sundhedsvæsenet – men for brugeren. Der er dog stadig plads til forbedringer.
Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden har udgivet flere analyser og undersøgelser om både patienter og pårørendes oplevelser i forbindelse med sygehusindlæggelser. I ‘Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet’ (2014) svarede hver fjerde, 24%, patient ja til, at de havde spørgsmål eller bekymringer, som de ikke fik talt med personalet om under indlæggelse. Undersøgelsen ‘Det patientcentrerede sygehus’ (2016) viser, at 55% af de indlagte patienter i undersøgelsen oplevede, at sundhedsvæsnet i høj grad er til for dem. Det betyder omvendt, at der er 45%, som ikke synes det er tilfældet.

Hvorfor er det vigtigt?
Undersøgelserne kan give anledning til at afprøve, hvilken forskel det gør, at man stiller andre typer af spørgsmål – med udgangspunkt i det, som er vigtigt for brugeren. Vi ved, at inddragelse helt konkret kan skabe bedre resultater for den enkelte borger – og at det næsten altid skaber større tilfredshed.

Fra “Hvad er der i vejen med dig?” til “Hvad er vigtigt for dig?”

Vi bør fokusere på “What matters to you?” frem for “What’s the matter with you?”. I 2012 lancerede lægen Michael Barry dette på samme tid simple og banebrydende budskab i New England Journal of Medicine.

Spørgsmålet vil ofte være overraskende for brugeren og måske også svært at stille, fordi det på en måde ændrer magtbalancen mellem bruger og professionel. ”Mener personalet faktisk, at hvem jeg er, og hvad jeg ønsker, betyder noget for den hjælp, jeg skal have?” Set fra personalets side er det måske også svært at spørge ind til. Spørgsmålet kunne jo opleves som en lang omvej i forhold til bare at tilbyde det, vi allerede er vant til i dagligdagen.

Maureen Bisognano, daværende direktør for det anerkendte Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston, tog temaet op på internationale konferencer, hvor budskabet blev godt modtaget af de sundhedsprofessionelle. Og i 2014 lancerede Anders Vege fra det norske Folkehelseinstituttet en national “Hva er viktig for deg?”-dag. Formål: At understøtte et andet og nyt fokus i samtalerne mellem personalet i sundhedssektoren og borgere og pårørende.

Siden har lande som Skotland, England, Irland, Wales, Brasilien, New Zealand, Canada og Australien taget dagen til sig for at signalere vilje til at inddrage patienter og deres pårørende og for at opnå erfaringer med denne tilgang. Herhjemme deltog Ballerup Kommune i 2015, og i 2016 deltog sygehusene i Holbæk og Slagelse.

Sammen med TrygFonden vil vi i Dansk Selskab for Patientsikkerhed forsøge at få så mange som muligt med i 2017 – sygehusafdelinger, plejecentre og -hjem, andre kommunale og regionale tilbud, private læge-, tandlæge-, fysio- og ergoterapeutklinikker, og hvem der ellers får lyst til at være med.

Læs Maureen Bisognanos artikel: Hvorfor “Hvad er vigtigt for dig?” gør en forskel rundt omkring i verden

Jason Leitch er chef for det landsdækkende skotske forbedringsprogram på sundhedsområdet. Se hans inspirerende tale (TEDx Talk): What Matters to Me

Udbred budskabet og fortæl, du er med

Du kan være med til at skabe opmærksomhed omkring Hvad er vigtigt for dig-dagen eller dele dine oplevelser, erfaringer og gode ideer ved at være aktiv på sociale medier. Du kan enten dele denne side ved at trykke på “Del” i øverste højre hjørne af denne side eller ved dele af disse to grafikker.

Brug #vigtigtfordig

Billede
Billede

Tilmeldte:

Hedensted Kommune: Sundhedsfremme, forebyggelse og træning
Syddjurs kommune: Sundhed og Omsorg
Slagelse Sygehus: Afsnit for ældresygdomme 2
Region Midtjylland, Regionshospitalet Randers: Kommunikationsafdelingen
Region Nordjylland, Regionshuset: Forbedring, Kvalitet og Kommunikation
Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital: Onkologisk Afdeling – Stråleterapien, Akutmodtagelsen, Neurologisk 106 og ambulatorium, Hjerte- lunge- karanæstesi, Ortopædkirurgien Fr.havn, M1 og medicinsk amb. Hobro, NHH (neuro, hoved, hals), Mave-tarmkir. Amb., Klinisk Genetisk afsnit, O Center for Artroskopi Hjørring, Intensiv R, opvågningen / RIMA, Mamma- og Plastikkir. afsnit, Hæmatologisk afsnit 7V
Region Nordjylland, Psykiatrien: Afsnit S2, S4, S5 og S6
Region Nordjylland, Regionshospital Nordjylland: Klinik Medicin, Fællesklinik Thisted, Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn, Neuroenhed Nord – Frederikshavn
Region Sjælland, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse: Sundhed og Uddannelse
Torshavn, Psykiatrisk center på Landssygehuset: P40, to sengeafsnit, to ambulatorier, distriktpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien
UC SYD, 6400 Sønderborg: Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg
Københavns Kommune, Plejecentret Aftensol
Københavns Kommune, Plejehjemmet Slottet: S1, S2, S3, S4 ca. 100 medarbejdere
Københavns Kommune, Kastanjehusene, alle 4 afdelinger
Region Sjælland, Næstved Sygehus: Børneafdeling 17
Region Sjælland, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse: Ortopædkirurgisk afdeling
Region Midtjylland, Regionshospitalet Randers: Anæstesiologisk afdeling
Region Hovedstaden, Region Hovedstadens Psykiatri: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen
Region Midtjylland, Regionshospitalet Horsens: Dialyseafdeling
Region Sjælland, Slagelse og Næstved sygehuse: Medicin 2
Region Midtjylland, Hospitalenheden Horsens: Medicinsk afdeling
Region Syddanmark, Sygehus Lillebælt – Vejle: Medicinsk Afdeling
Region Midtjylland, Regionshospital Silkeborg: Afsnit K og patienthotellet, Center for Planlagt Kirurgi
Region Sjælland, Nykøbing Falster Sygehus: ALLE AFDELINGER – HELE SYGEHUSET
Region Midtjylland, Hospitalsenheden Horsens: Livsstilscenter Brædstrup
Region Sjælland, NSR sygehuse: Anæstesiologisk afdeling – Næstved, Ringsted
Region Midtjylland, Regionshospitalet Randers: Medicinsk afdeling
Gladsaxe Kommune, Seniorcenter Bakkegården
Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital: Røntgen og Skanning
Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital: Ortopædkirurgisk Afdeling
Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg: N09
Region Sjælland, NSR: Mave-Tarm og karkirurgisk sengeafdeling
Region Midtjylland, Regionshospital Silkeborg: Center for planlagt kirurgi
Region Hovedstaden, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Hjerteafdelingen
Region Sjælland, Sclerosehospitalerne i Danmark: Haslev
Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa: Akutcenter FAM
Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt: Ortopædkirurgisk Afdeling
Frederiksberg Kommune, Døgnrehabilitering på Frederiksberg Hosp.: Afd. 3
Svendborg kommune, Svendborg Sundhedshus: Sundhedsafdelingen
Region Syddanmark, Vejle Sygehus: Hjertemedicinsk afdeling
Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital Køge: Medicinsk afdeling M6
Region Syddanmark, Sygehus Lillebælt: Kvindesygdomme og fødsler
Region Midtjylland, Regionshospitalet Silkeborg: Operationsafsnittet
Hedensted kommune, Juelsminde: Birkelunde Plejecenter
Holbæk Kommune, Genoptræningscentret
Region Midtjylland, Psykiatri og Social: Regionspsykiatrien Horsens H1
Region Midtjylland, Psykiatri og Social: Regionspsykiatrien Horsens H2
Region Midtjylland,Regionspsykiatrien Midt:Klinik for Retspsykiatri
Region Midtjylland, Aarhus universitetshospital: Nuklearmedicin & PET
Lyngby/Taarbæk, Møllebo: Genoptræning/Ventepladser
Region Midtjylland, Psykiatrisk sygehus, Viborg-Skive: Psykoseklinikken
Region Hovedstaden, Hvidovre Hospital: Akutmodtagelsen
Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital: Hæmatologisk Afdeling R
Region Syddanmark, OUH Svendborg: Anæstesiologisk Intensiv afdeling V, Svendborg
Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital: Mave- og Tarmkirurgi
Region Midtjylland, Psykiatri og Social: Regionpsykiatrien Midt – Afsnit P0, Sengeafsnit for psykotiske lidelser
Region Midtjylland, Regionshospital Herning: Kirugisk sengeafdeling, Ambulatorium og Endoskopi
Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital: Børn og Unge
Region Midtjylland, Regionshospitalet Silkeborg: Dagkirurgisk afsnit, Center for Planlagt Kirurgi
Region Syddanmark, OUH Odense Universitetshospital: KFZiU – 30 afdelinger
Roskilde kommune, Plejecenteret Bernadottegården
Region Hovedstaden, Herlev Hospital: Nefrologisk
Frederikshavn kommune, Lægehuset Sæbygårdvej
Region Sjælland, Slagelse Sygehus: Afsnit for ældresygdomme 1
Ballerup kommune, Sønderhavens Bofællesskab
Region Sjælland, Slagelse Sygehus, Medicin 1: Lungemedicinsk afsnit
Region Nordjylland, Nord-KAP – Kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland
Region Nordjylland, FysioDanmark: Arkadens Fysioterapi
Region Nordjylland, FysioDanmark: Hasseris
Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt: A1/skadestuen
Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt: Fys/ergo akutafdelingen
Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt: Røntgen og Skanning
Region Sjælland, Næstved sygehus: Lungemedicinsk afdeling
Region Hovedstaden, Herlev og Gentofte Hospital: Akutmodtagelsen og Akutklinikken
Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland: Hjertemedicnsk klinik: hjertemedicinsk amb., hjertemedicnsk sengeafsnit, hæmatologiks amb., kar.kir. amb.
Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt: Akutsekretariat
Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus: Kvalitets- og forbedringsafdelingen
Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg: Neurologisk Ambulatorium
Region Syddanmark, Sygehus Lillebælt – Vejle: Onkologisk Afdeling
Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital: Kirurgisk Afdeling
Region Syddanmark, Psykiatrien Svendborg: P1-P2-P3
Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital: Kvindesygdomme og Fødsler
Region Sjælland, Holbæk Sygehus: ALLE AFDELINGER – HELE SYGEHUSET
Region Nordjylland, Aars Fysioterapi og Træningscenter
Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital: Blodbank og Immunologi
Hedensted kommune, Nedergården Plejecenter: Distrikt vest
Region Sjælland, Slagelse sygehus: medicinsk mave tarm afsnit
Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt: 3 afdelinger; Kirurgisk, Karkirurgisk og Urinvejskirurgisk
Færøerne, Landsjúkrahúsið: Med. Afd. B8
Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt: Børn og Unge
Region Syddanmark, OUH Svendborg: Medicinsk afdeling M/FAM
Region Nordjylland, Psykiatrien i Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord / 7 sengeafsnit
Region Sjælland, Sjællands Universitshospital: Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling
Region Sjælland, Hjerteafsnittet: Medicin 2
Region Sjælland, Psykiatrien Syd: afsnit + teams
Region Hovedstaden, Gentofte hospital: Hud og allergiafdelingen
Ballerup Kommune, Plejecenter Lundehaven: 1. sal, 2. sal og Ældreboliger
Ballerup Kommune, Plejecenter Rosenhaven: Klokkeblomst, Anemone, Viol og Lilje
Region Hovedstaden, Herlev Gentofte Hospital: Plastikirurgisk Afdeling, Herlev
Region Sjælland, Psykiatrien, Afdeling For Specialfunktioner: Kvalitet og Udvikling, Staben AFS
Region Sjælland, Slagelse: Kirurgisk afdeling
Region Sjælland, Holbæk Sygehus: Radiologisk afdeling
Regions Syddanmark, Vejle sygehus: Anæstesiologisk afdeling
Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital Roskilde, Intensiv I12
Region Midtjylland, Regionspsykiatrien Midt: Klinik for affektive lidelser, Søndersøparken, Viborg
Faaborg-Midtfyn Kommune, Sundhed & Omsorg: Det Mobile Sundhedscenter
Region Midtjylland, Vestdansk Center for Rygmarvsskade: Neurologisk afd. Hospitalsenhed Midt
Region Midtjylland, Herning Sygehus: A2 Mave-tarm kirurgisk afdeling
Region Midtjylland, Regionspsykiatrien Midt Skive: Klinik for Affektive Lidelser
Region Midtjylland, Regionshospitalet Silkeborg: Friklinik Silkeborg, Center for Planlagt Kirurgi
Region Sjælland, Slagelse Sygehus: Medicin2, afsnit for Hormonsygdomme
Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest: Gynækologisk Obstetrisk afdeling
Region Hovedstaden, Herlev og Gentofte Hospital: Hjertemedicinsk afdeling S, Adm gang
Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg: Dialyseafsnittet
Region Hovedstaden, Herlev Gentofte Hospital: Ortopædkirurgisk Afdeling
Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital: Hjertesygdomme
Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital: Næstved – urologisk afdeling
Ballerup Kommune, Center for Social og Sundhed: Forebyggelsesenheden
Region Midtjylland, Hospitalsenhed midt Hammel Neurocenter: H20
Region Sjælland, Slagelse sygehus: Neurologisk afdeling, N1
Region Nordjylland, Lægerne Bjerre & Jacobsen: Almen praksis i Erslev
Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital: Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling
Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital: Klinisk Onkologisk afdeling og Palliative Enheder, Roskilde og Næstved
Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital, Roskilde: Pædiatrisk afdeling
Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital, Roskilde: Gynækologisk/Obstetrisk afd G76
Torshavn, Landssygehuset: Heilsukunning og Dygd
Region Nordjylland: Fysioklinik Snedsted
Region Sjælland, Køge Universitetshospital: Akutafdelingen
Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital: Kardiologisk Afdeling
Faxe Kommune, Grøndalscenteret Rehabilitering: Rehabilitering
Region Hovedstaden, Rigshospitalet: Finsencentret
Region Nordjylland, Dronninglund: BeneFIT
Region Hovedstaden, Bornholms Hospital: ALLE AFDELINGER – HELE SYGEHUSET
Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest: Medicinsk Afd., Gynækologisk Obstetrisk Afd. og Øjenafdelingen
Sønderborg Kommune: Gråsten Plejecenter
Kolding Kommune: Sundhedscenteret, Tandplejen og Døgnrehabiliteringen
Bruger Hjælper Formidlingen A/S, Landsdækkende privat virksomhed: 3.800 ansatte / 2.600 borgere

Region Nordjylland: Lægerne Skovbrynet 1 i Skagen, almen praksis

Der er lukket for tilmelding til dagen her på siden. Men det skal ikke forhindre jer i at deltage i dagen med egne materialer.