Tag samtalen

Manglende kommunikation om og misforståelser omkring ønsker til den sidste tid kan føre til overbehandling.

Der foregår en tiltagende intens debat i samfundet om, hvordan det sikres, at vi selv bestemmer, hvordan vi skal behandles i den sidste del af livet.

Mange er bange for, at deres ønsker ikke bliver hørt. Senest har Etisk Råd lagt op til, at reglerne for at få sine ønsker registreret og respekteret måske skal ændres.

I Hej Sundhedsvæsen vil vi i 2017 arbejde for at fremme, at patienter – og borgere i det hele taget – taler om den sidste tid og tager stilling til, hvordan den skal forløbe.

Det skal ske ved at etablere netværk med aktører i civilsamfundet som eksempelvis patientforeninger, Ældre Sagen og Røde Kors – og med sundhedsfaglige organisationer.

Sammen vil vi samle og udvikle viden om, hvad danskerne faktisk mener og gør i forhold til den sidste tid. Herunder vil vi være med til at udvikle forslag til indsatser – blandt andet for de sygehuse og plejehjem, som ønsker, at personalet bliver bedre til at tale med borgere og patienter om døden.

Allerede i dag har vi mulighed for at få registreret og efterlevet vores ønsker, hvis vi ved, hvad vi gerne vil – tag samtalen.

Læs også:

Billede

“Vi er gode til at behandle, men vi glemmer nogle gange, at patienten skal værdigt herfra”

Det er blevet fast procedure på Hjertemedicinsk afdeling på Regionshospitalet Horsens, at læger og sygeplejersker tager samtaler med meget alvorligt syge patienter om, hvorvidt de ønsker forsøg på genoplivning, hvis de får hjertestop. Snart vil flere afdelinger på Regionshospitalet Horsens systematisk gøre det samme. Læs mere

Billede
Billede

Vær med

Du kan være med til at skabe opmærksomhed omkring overbehandling i den sidste tid ved f.eks. at være aktiv på sociale medier. Du kan enten dele denne side ved at trykke på “Del” i øverste højre hjørne eller ved dele af disse to grafikker.

Billede
Billede

Følg #tagsamtalen på Twitter