Spørg altid og om alt, til du forstår”

Trine Andresen
Farmaceut, Social og Sundhed, Sønderborg Kommune

Se flere gode råd

Symptomdagbogen

En præcis beskrivelse af, hvordan du har det og har haft det over en længere periode, er det bedste udgangspunkt til en samtale med lægen eller sygeplejersken. Du kan derfor hjælpe dig selv ved dagligt at skrive ned hvilke symptomer, du oplever, for eksempel træthed, kvalme, svimmelhed eller andet.

Ved at notere, hvor generet du er af dine symptomer, kan du se, om symptomerne bedres eller forværres, for eksempel i løbet af dagen eller fra dag til dag. Det er værdifuld viden for det sundhedspersonale, der hjælper dig.

Det kan være en fordel at beskrive intensiteten af dine symptomer på en skala fra 0 til 10. Det er lige så vigtigt at notere dage uden gener som dage, hvor du oplever symptomer. Hvis dine symptomer kommer i forlængelse af noget, du har foretaget dig den pågældende dag, kan du skrive det ned, ligesom det kan være nyttigt at skrive for eksempel skift til ny medicin eller andet, du mener er relevant.

Medicinlisten

Medicineringsfejl, fx at du får en forkert dosis, et forkert lægemiddel eller medicin du ikke kan tåle, er blandt de hyppigste fejl i sundhedsvæsenet. Det er derfor en god idé at lave en liste over den medicin, du allerede tager. Så kan du være med til at sikre, at det er den rigtige medicin du får.

Når du laver din medicinliste skal du skrive ned hvad medicinen hedder, hvad du tager den for, hvilke bivirkninger den har samt hvordan og hvor længe du skal tage den.

Skriv al den medicin du tager ned – også håndkøbsmedicin og naturmedicin. Husk også den medicin, du kun tager engang imellem.

Tag listen med til lægen eller når du skal på sygehuset.

Så sikrer du, at lægen ved, hvilken medicin du allerede tager, ligesom du kan gøre opmærksom, hvis der er medicin du ikke kan tåle.

Smertedagbogen

En præcis beskrivelse af, hvordan du har det og har haft det over en længere periode, er det bedste udgangspunkt til en samtale med lægen eller sygeplejersken. Du kan derfor hjælpe dig selv ved dagligt at skrive ned, hvordan dine smerter føles, og på den måde få et overblik over dine smerter.

Ved at notere, hvor ondt du har det, kan du se, om smerterne bedres eller forværres, for eksempel i løbet af dagen eller fra dag til dag. Det er værdifuld viden for det sundhedspersonale, der hjælper dig.

Hvor kraftige er smerterne?
Det kan være en fordel at beskrive intensiteten af dine smerter på en skala fra 0 til 10. Det er lige så vigtigt at notere dage uden smerter som dage med smerter. Hvis dine smerter kommer i forlængelse af noget, du har foretaget dig den pågældende dag, kan du skrive det ned, ligesom det kan være nyttigt at skrive for eksempel skift til ny medicin eller andet, du mener er relevant.

 

Redskaber

Hej pårørende! Når din nærmeste bliver syg – gode råd til dig, som er pårørende

Når man bliver syg, er omsorg og besøg fra familie og nære venner vigtigt. Jo dårligere man har det, jo mere har man brug for støtte, og jo større bør opbakningen være. Og hvis den syge ønsker det, kan du som pårørende spille en aktiv rolle under indlæggelsen.

Symptomdagbog

En præcis beskrivelse af, hvordan du har det og har haft det over en længere periode, er det bedste udgangspunkt til en samtale med lægen eller sygeplejersken.

Smertedagbog

Ved at notere, hvor ondt du har det, kan du se, om smerterne bedres eller forværres, for eksempel i løbet af dagen eller fra dag til dag. Det er værdifuld viden for det sundhedspersonale, der hjælper dig.

Medicinliste

Tag listen med til lægen eller når du skal på sygehuset. Så sikrer du, at lægen ved, hvilken medicin du allerede tager, ligesom du kan gøre opmærksom, hvis der er medicin du ikke kan tåle.

Godt du spør'

Vi har samlet nogle spørgsmål, som andre patienter og pårørende har fundet værdifulde. Du kan bruge spørgsmålene som inspiration og skrive dine egne spørgsmål ned på de følgende sider.

“Sig fra hvis behandlingen taler mod din sunde fornuft”

“Sig fra hvis behandlingen taler mod din sunde fornuft”

Henning Wendelboe har fået sidste gang hormonbehandling, og kræften kan ikke længere måles, da han ved den afsluttende kontrol pludselig får besked om, at hormonbehandlingen skal forlænges med to år. Henning har oplevet store psykiske og fysiske bivirkninger. Så han siger nej tak.

Læs mere

Fem raske spørgsmål
...når du er i behandling

  1. Bliver jeg helt rask af behandlingen?
  2. Hvilke bivirkninger kan jeg forvente?
  3. Er der andre muligheder end operation?
  4. Hvordan kan jeg forvente at have det efter operationen?
  5. Hvilke muligheder er der for bedøvelse, hvis jeg skal opereres?

I Patienthåndbogen kan du læse om symptomer, diagnoser og behandlingsformer på de fleste sygdomme. Du kan også finde tips til kost, motion og en række andre gode råd.

Patienthåndbogen