Pressekontakt

Kommunikationschef Frits Bredal
E-mail: frits.bredal@patientsikkerhed.dk
Tlf: 29476704

Mangel på viden spænder ben for pårørendeinddragelse

11 sundhedsprofessionelle efterlyser faste procedurer og redskaber til, hvordan systematisk pårørendeinddragelse kan udføres i praksis. Det viser en rundringning, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed har foretaget blandt centrale aktører i sundhedsvæsnet. Paradoksalt nok er et andet gennemgående svar, at der blandt klinikere hersker en selvforståelse af, at man allerede arbejder systematisk med pårørendeinddragelse.

Rundringningen er foretaget i forbindelse med en kommende workshop om pårørendeinddragelse, der afholdes i samarbejde mellem ViBIS (Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsnet) og Hej Sundhedsvæsen (Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden) den 29. november. De interviewede er blevet spurgt om, hvilke barrierer der er for pårørendeinddragelse i praksis.

Læs mere her.

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017

Hej Sundhedsvæsens femte årlige undersøgelse af besøgstider på danske sygehusafdelinger. Med denne femte undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse belyser vi udviklingen – og det er en positiv udvikling, vi kan præsentere. Samlet set får de pårørende i stadig stigende grad mulighed for at besøge patienterne og dermed stille deres ressourcer til rådighed under behandlingsforløbet. Læs mere

Kun lidt over halvdelen af danskerne oplever, at sundhedsvæsenet i høj grad er til for dem

August 2016: Ny landsdækkende patientundersøgelse:

Kun godt hver anden patient oplever, at sundhedsvæsenet ”i høj grad” er til for dem, og patienterne efterspørger i højere grad at blive taget med på råd, viser en ny undersøgelse – ”Det patientcentrerede sygehus” – som TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag. Læs mere

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2016

Hej Sundhedsvæsen har i januar-marts 2016 gentaget besøgstidsundersøgelsen fra 2013-2015.

Undersøgelsen viser på ny en positiv udvikling i antallet af timer, hvor de danske sygehuse holder åbent for de pårørende. Undersøgelsen viser også, at der er store forskelle fra region til region, og den positive udvikling skyldes i helt overvejende grad, at Region Hovedstaden pr. 1. januar 2015 og Region Nordjylland pr. 1. juli 2015 helt har afskaffet begrænsninger i besøgstiden. Læs mere

Behov for bedre inddragelse af pårørende

April 2016: Pårørende til patienter kan og vil spille en langt mere aktiv rolle – udover at komme med blomster og chokolade. Det viser ny landsdækkende undersøgelse. I forlængelse af undersøgelsen lancerer TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed ny pårørende-kampagne. Læs mere

Den pårørende som kaptajn for behandlingen

Oktober 2015: En ny kvalitativ undersøgelse viser, hvad pårørende gør for at være en hjælp og støtte, når deres nærmeste er i behandling i sundhedsvæsenet. En af de pårørende taler f.eks. om at være ”kaptajn over hele banen” i forhold til patientens behandlingsforløb. Læs mere her

Dialog-redskaber hjælper ressourcesvage patienter mest

3. november 2014. International forskning tyder på, at redskaber, der fremmer dialog mellem patient og behandler, har størst effekt hos ressourcesvage patienter. Det er konklusionen på en oversigtsartikel, der blev offentliggjort tidligere i år i et anset videnskabeligt online tidskrift. Redskaber som fx spørgeguiden Godt du spør’, udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, kan dermed være med til at udligne forskel i behandling mellem svage og stærke patienter. Læs mere…

Lyt til patienterne

21. oktober 2014. På baggrund af undersøgelse fra TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed opfordrer sundhedsminister Nick Hækkerup de sundhedsprofessionelle til at lytte mere til patienterne.

“Lyt til patienterne” lyder overskriften på en artikel i Jyllands-Posten søndag d. 19. oktober 2014. Det fremgår af artiklen, at opfordringen fra sundhedsminister, Nick Hækkerup, kommer efter en undersøgelse fra TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Læs mere…

Sundhedsprofessionelle inviterer patienter til dialog

1. oktober, 2014. De sundhedsprofessionelle ved hvordan, de opnår den bedste behandling, når de selv er patienter, viste en undersøgelse i denne uge. Samtidig dokumenterer en analyse, at hver fjerde patient har bekymringer eller spørgsmål, de ikke får talt med det sundhedsfaglige personale om. Begge undersøgelser er del af det nye initiativ ”Hej Sundhedsvæsen”, som TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag. Som led i Hej Sundhedsvæsen kommer nu en række nye redskaber, der skal styrke patienterne og de pårørende i mødet med sundhedsvæsenet. Læs mere…

Rapport: ”Vejen til en bedre behandling”

29. september 2014. Hvad gør læger og sygeplejersker, når de selv bliver patienter? Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden gennemførte i juni og august 2014 fire fokusgruppeinterviews med personale på tre sygehuse: Hvidovre Hospital, Sygehus Lillebælt og Aalborg Universitetshospital.
Læs mere…

En fjerdedel af patienterne får ikke talt med lægen om deres spørgsmål og bekymringer

22. september 2014. En ny undersøgelse, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden står bag, viser at 24 procent af de indlagte patienter har spørgsmål eller bekymringer, de ikke får talt med personalet om. Læs mere…

Undersøgelse af besøgstider

Juli 2014. Denne undersøgelse sætter fokus på besøgstider for pårørende. Denne anden undersøgelse af besøgstider og er gennemført i 2014 er en gentagelse af den første undersøgelse, der blev gennemført i 2013. Hent resultaterne her.

Læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle sagde Godt du spør' på Folkemødet

20. juni 2014: Mit råd er, at du skal være vedholdende, lægge alle kortene på bordet og eksplicit fortælle lægen, hvad der bekymrer dig og er vigtigt for dig. Sådan lød det fra formand for Lægeforeningen, Mads Koch Hansen, der var en af mange læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der var med til at udbrede budskabet til patienter og pårørende om at det er godt man spørger løs når man er i kontakt med sundhedsvæsenet. Læs mere…

Patienters spørgsmål giver bedre dialog med lægen

15. januar 2014: En ny undersøgelse viser, at patienter og pårørende, der forbereder, noterer og stiller spørgsmål til lægen, når de er på sygehuset, oplever at få en bedre samtale med lægen om de måske svære valg, der skal træffes. Læs mere…

Analyse rejser diskussion om besøgstider for pårørende på sygehusene

9. oktober 2013: En ny analyse af besøgstiderne for pårørende på de danske sygehuse viser, at der er stor forskel fra afdeling til afdeling på hvor åbent og tilgængeligt sundhedsvæsenet er for pårørende. Men de pårørendes tilstedeværelse kan gøre en stor forskel for indlagte patienter, og derfor ønsker Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, der står bag analysen, at rejse en diskussion om det altid er hensynet til patienterne og sundhedsfaglige rationaler, der afgør besøgstiderne. Læs mere…

Vi kunne desværre ikke finde det ønsket modul