Pernille Sarto

Pernille Sarto

”De pårørende er uundværlige”

 

Når man er indlagt, trænger man til kærlighed og omsorg fra familie, venner og bekendte. Besøg er vigtige for patienten og vil altid være vigtige bidrag fra de pårørende. Men Hej Sundhedsvæsen mener, der samtidig er brug for et nyt og stærkere fokus på den vigtige rolle, de pårørende kan have i selve pleje- og behandlingsforløbet. Vi ringede derfor til overlæge Pernille Sarto for at høre hendes erfaringer og gode råd.

Hvis du skal beskrive de pårørendes rolle, hvordan vil du så gøre det? spørger Hej Sundhedsvæsen i telefonen.

– Jeg vil sige det med ét ord: uundværligt, svarer Pernille Sarto prompte og fortsætter:

– Sygehusvæsenet har ændret sig de seneste 10 år. Den tid hvor folk blev indlagt på et sygehus og så blev der til de var helt raske, den er død og borte. I dag er man nødt til at planlægge hjemmesituationen. Være mere inddragende i forhold til de pårørende.

Pernille Sarto har tidligere medvirket og bidraget til ”Den pårørende som partner”, som Hej Sundhedsvæsen har udgivet. Vi bad hende uddybe sine synspunkter i forhold til de pårørendes rolle:

– Folk lever længere og længere, men der kommer et tidspunkt, hvor de ikke kan overskue det hele – fysisk og psykisk. De ældre vil ikke lige andre til last. De har været vant til at klare sig selv, men det kan de ikke længere. De pårørendes observationer er ekstremt vigtige. De kan se og sige nogle ting, f.eks. i forhold til  hjælpemidler, genoptræning, madlavning, ernæring, personlig hygiejne. Og i forhold til patientens eventuelle hukommelsesbesvær, begyndende demens, misbrug. De pårørende kan gøre personalet klar på, hvad patienten har brug for hjælp til. Det er enormt vigtigt, at de pårørende ikke putter med det, men siger tingene klart. Gør det klart, hvad den ældre skal have hjælp til.

Kan du give et konkret eksempel?

– Vi havde en ældre dame, som havde mistet sin mand. På kort tid gik hun fra at være selvhjulpen til bl.a. at falde ofte i hjemmet. Og vi kunne ikke finde noget galt med hende. Men med viden fra dels de pårørende og dels hjemmeplejen kunne vi finde ud af, at hun havde udviklet et alkoholmisbrug, som var årsagen. Det havde vi aldrig opdaget, hvis ikke de pårørende havde delt deres observationer og bekymringer med os.

Er de pårørende vigtige af hensyn til patienterne eller af hensyn til personalet?

– Af hensyn til patienten. Men samarbejde betyder meget for både patienten, for personalet og for forløbet. Det handler om samarbejde, om kontinuitet, om at den enkelte patient får et program, der passer til netop ham eller hende. Et skræddersyet forløb, og det kan kun lade sig gøre, hvis de pårørende bidrager med deres viden. Forløbene er ofte meget hårde og intense, og når man som patient er i en krisetilstand, er det vigtigt, at der er nogen til at støtte.

Er sygehuspersonale gode nok til at inddrage patienter og pårørende?

– Vi er blevet mere og mere fokuserede på kommunikationen. Og vi vinder meget ved at lære personalet at kommunikere bedre. Når vi er presset og i en krisesituation, er kommunikationen det første, der bryder ned, og man bliver mere kort for hovedet. Det skal vi håndtere bedre. I dag har vi kortere indlæggelse og komplicerede forløb, så de pårørende spiller en vigtig rolle i de skift, der er. Derfor er det også vigtigt, at vi som sygehuspersonale ikke går i forsvarsposition. Vi skal sørge for god kommunikation – også når der bliver sat spørgsmålstegn ved vores faglighed.

Patienten som partner

Sms-forløb skal støtte pårørende

Nu kan pårørende via SMS få gode råd og inspiration, der skal styrke patienten og den pårørende i mødet med sundhedsvæsenet, og hjælpe pårørende og patienter til at forberede sig.

Læs mere
“Intet var hemmeligt hos os”

“Intet var hemmeligt hos os”

Rikke og Morten talte om det meste. Død, sygdom og sorg var aldrig tabu – heller ikke overfor deres to drenge. For omkring et år siden døde Rikke Trebbien af en sjælden kræftsygdom. Familiens fællesskab og særligt Mortens deltagen i Rikkes forløb gjorde det lettere at håndtere og hjalp til at sikre, at alle muligheder for behandling var udtømt.

Læs hele historien

Billede