Pårørende-kit – Materiale om inddragelse af pårørende

På denne side præsenterer Hej Sundhedsvæsen materialet fra vores pårørende-kit. Det er en samling af materiale, som er produceret med henblik på at styrke og støtte indsatsen for i højere grad at inddrage de pårørende i patientforløbene. Og vel at mærke inddrage dem aktivt.

Her er der en kort introduktion til hvert af materialets elementer, som du så kan klikke dig frem til at se i sin helhed.
Materialet præsenteres på Patientsikkerhedskonferencen, som afholdes af Dansk Selskab for Patientsikkerhed 27. og 28. april i København.

God fornøjelse!
Hej Sundhedsvæsen


 

Pårørendekittet indeholder

Den pårørende som partner
En introduktionspjece, der først og fremmest indeholder en grundig introduktion til og motivation for pårørendeinddragelse. Herunder et afsnit med både patientens, de pårørendes og personalets synsvinkel. Og et afsnit, hvor det beskrives, hvordan både patientens aktuelle ressourcer og sygdommens sværhedsgrad er med til at bestemme behovet for pårørendeinddragelse – og om hvordan de pårørendes ressourcer naturligvis også varierer. Endelig indeholder pjecen introduktion til det øvrige materiale.

 

Fakta om pårørendeinddragelse – Litteraturgennemgang
Hej Sundhedsvæsen har lavet en litteraturgennemgang af 26 undersøgelser vedrørende pårørendeinddragelse. Undersøgelserne peger alle på, at der er store gevinster ved at inddrage de pårørende. Og der synes ikke at være væsentlige ulemper forbundet med det – fx spredning af infektioner.

 

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2015
Rapport fra en undersøgelse af sygehusenes besøgstider. Rapporten baserer sig på oplysninger fra sygehusenes hjemmesider. Der er samlet data fra 128 sygehusafdelinger. Resultaterne sammenlignes med tilsvarende tal fra 2013 og 2014. Der er en klart positiv tendens med længere og længere ’åbningstid’, men der er store regionale forskelle, og der er mest åbent på de tidspunkter, hvor der er færrest læger og sygeplejersker til stede, og hvor der altså tages færrest beslutninger.

Undersøgelsen er et øjebliksbillede fra januar-februar 2015. Region Hovedstaden har gjort os opmærksom på, at der siden er sket en opdatering af hjemmesiderne, således at nu stort set alle afdelinger i regionen fortæller om helt fri besøgstid.

 

Pårørende er velkomne: Godt på vej fra meddelelse til inddragelse. Retorisk analyse af webkommunikationen til pårørende
Hej Sundhedsvæsen har bedt lektor og ph.d. Christine Isager, Institut for retorik, om at analysere sygehusenes webkommunikation til de pårørende. Undersøgelsen baserer sig på 128 afdelingers hjemmesider (de samme som i besøgstidsundersøgelsen). Det er første gang, der er foretaget en sådan analyse på et så kvalificeret niveau. Analysen viser, at der er en klart positiv tendens i gang frem imod, at hjemmesiderne signalerer et klarere ønske om, at de pårørende inddrages. Der er også her meget store forskelle mellem hospitaler og afdelinger. I rapporten vises eksempler på de forskellige niveauer af imødekommenhed i form af citater fra hjemmesiderne. Christine Isager spørger i øvrigt, om man skal blive ved med at tale om besøgstid, hvis man er på vej til at afskaffe begrænsningerne. Rapporten afsluttes med en samling gode råd til sygehuse, der ønsker at videreudvikle hjemmesiderne i en mere inviterende retning.

 

Hej pårørende! Når din nærmeste bliver syg – gode råd til dig, som er pårørende
En folder, der henvender sig direkte til de pårørende. Folderen er et forslag til, hvordan man kan invitere de pårørende, hvis man ønsker at inddrage dem i mere aktive roller.

Folderen indeholder gode råd til de pårørende under overskrifterne: ’Fortæl’, ’Hold øje’, ’Vær talsmand’, ’Giv støtte’, ’Hjælp, hvor du kan’, ’Hold styr på det praktiske’ og ’Husk at give dig til kende’.

 

Hvad er de pårørende velkomne til? Tips til videreudvikling af webteksterne
Anbefalinger og råd til webtekster fra Christine Isagers ’Pårørende er velkomne: Godt på vej fra meddelelse til inddragelse’. Præsenteret som et ganske kort koncentrat af, hvad der er godt at tænke på, hvis man via sin hjemmeside vil invitere de pårørende mere aktivt ind.

 

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende
Under vores arbejde med pårørendeinddragelse er vi i Hej Sundhedsvæsen stødt på en række spørgsmål fra såvel patienter, pårørende som personale.

Vi har udvalgt nogle af dem og besvaret dem, så godt vi kunne. Spørgsmål og svar dækker naturligvis ikke alt, hvad der kan opstå tvivl om – men kan måske alligevel hjælpe mange. Når der dukker andre gode spørgsmål og svar op, lægger vi dem på hjemmesiden.

 

Power Point-præsentation om inddragelse af pårørende
Præsentationen kan bruges til en introduktion til arbejdet med pårørendeinddragelse på et sygehus eller i en afdeling – eller man kan lade sig inspirere af den. Præsentationen omtaler ogspå det øvrige materiale i pårørende-kittet.